Velstelt Larvik
Frivillig organisasjon
En frivillig organisasjon som ønsker å løfte frem ildsjeler og dugnader og bidra til at Larvik blir " et bedre sted å bo, arbeide og leke" engasjere seg i utvikling, forbedring, vedlikehold av alle fellesareal.
Back to Top