Oseberget Eiendom AS
Eiendomsutvikling
I anledning en muligetsstudium knyttet til mulig plassering av World Ocean Headquarters i kystbyen Larvik ønsket Oseberg Eiendom flere 3D montasjer av bygget plassert på Revet.
Disse ble laget i ved å kombinerer 3D modell av tårnet mottatt fra Probea AS og kartdata fra Google til å rendere ut en nøyaktig montasje av bygget på tomten.
Det ble også laget noen alternative bygninger til samme studium.

Back to Top