Kunsthall Grenland
Samtidskunst og kunsthåndverk
Våren 2017 startet Kunsthall Grenland i samarbeid med regionens andre kunstinstitusjoner, det langsiktige kunstprosjektet Greenlightdistrict. I dette arbeidet er regionens egen forutsetninger og særegne hybride landskap, der kunstnere arbeider arkiv og forskningsbasert og gjennom et økologisk perspektiv ser nærmere på forholdet mellom kunst, økologi og vitenskap og teknologi.
Bidro med opptak av industriområdet og Klosterøya i Porsgrunn tatt fra drone samt introanimasjon til noen av promoteringsvideoene.
Back to Top