Bergene Holm AS
Trelastkonsern
Illustrasjoner av bedriften lille maskot i diverse heldige og uheldige stigesituasjoner. Laget for bruk i Det store Byggespillet.
Back to Top