Brevik Historielag
Historielag
Brevik Historielag ble stiftet 31. juli 1926 og har til formål å søke vekket interesse for granskning av Breviks historie og kulturminner.  For å fremme dette ble det satt opp beacons.
Beacons er små sendere, ofte kalt “fyrlykter” eller “nettvarder”, som kan
lokalisere og kommunisere med smarte telefoner og nettbrett. Boksene (senderne) kan plasseres nesten hvor som helst og sender ut signaler via Blåtann. Mobiltelefoner i nærheten plukker opp signaler og lar brukeren få opp spennende historier og media når de er innenfor oppsatt radius.
Back to Top