Ved å bruke drone og kartleggingprogram kan det genereres detaljerte 3D fremstilling av stor og små områder.
Back to Top